Långtidsförvaring

I vårt magasin i Norrköping har vi gott om plats och många magasinslådor. Vi erbjuder långtidsförvaring till reducerade priser för de kunder som vill förvara saker längre än två år. Priset varierar med volym och hur länge ni väljer att betala i förskott. För att kunna erbjuda lägre priser placerar vi magasinslådorna för långtidsförvaring tätare än de som förvaras kortare perioder. Detta gör att det är lite mer tidskrävande att plocka fram dem, vilket leder till att öppningsavgiften blir högre för längre avtal.

Förutom magasinslådor i trä så kan vi även erbjuda långtidsförvaring i stålcontainrar som placeras inomhus eller utomhus samt förvaring av mindre saker i kassaskåp.

Avtalen för långtidsförvaring löper på mellan 2 och 100 år och förlängs automatiskt om de inte sägs upp 6 månader innan perioden går ut. Fakturering sker i förskott för hela avtalsperioden.

Priser Långtidsförvaring

Priserna vid långtidsförvaring varierar beroende på volym, avtalsperiod samt valda tillägg.

Vi kan förvara allt från ett värdefullt smycke till alla möbler från ett slott. Ni kan förvara i princip allt som inte är olagligt, levande, explosivt, brandfarligt eller kräver speciella tillstånd.

Är det ömtåliga saker som ska förvaras kan vi bygga anpassat emballage mot ett pristillägg.

Våra lager är givetvis uppvärmda, larmade och försäkrade, vi har även visst skydd mot skadedjur. Förvaras saker av större värde kan det krävas extra försäkringar för att täcka hela värdet. Kunden ansvarar för att upprätta en förteckning över det som långtidsförvaras. En aktuell kopia av förteckningen ska överlämnas till oss varje gång det sker förändringar.

Beställer ni transporten till vårt lager genom Stjärnexpressen AB eller annan samarbetspartner så ingår öppningsavgiften i priset på transporten. Vi rekommenderar starkt att ni använder en seriös flyttfirma som transportör om sakerna ska stå länge. En flyttfirma vet i regel hur man packar sakerna så att de tar upp minimalt med utrymme utan att gå sönder. Detta kan i längden spara in hela kostnaden för flytten eller mer i form av lägre magasinshyra och mindre skador.