Hyra Förråd

Att hyra ett förråd utanför bostaden är ett smidigt sätt att förvara saker om man har dåligt med utrymme eller flyttar ofta. Vårt mål är att erbjuda våra kunder att hyra förråd till överkomliga priser i Norrköping samt närliggande större orter. Idag är antalet förråd kraftigt begränsat på grund av platsbrist i våra lokaler, men vi jobbar intensivt för att hitta en lösning.

Vi har för närvarande inga förråd tillgängliga, men håller på att projektera nya. Vi kommer inte att kunna erbjuda nya förråd i Norrköping och Linköping förrän tidigast under sommaren 2018. Vi håller dock på att undersöka möjligheterna att hyra ut container förråd i ett tidigare skede. Dessa kommer inte att vara uppvärmda, men hålla ett betydligt lägre pris än varma förråd.

Om ni inte behöver komma åt era saker så ofta, är det betydligt billigare att magasinera sakerna istället för att hyra förråd. Ni kan läsa mer på sidan för magasinering.